Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z firmą oraz jej ofertą.

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

W pierwszym okresie naszej współpracy zapoznajemy się szczegółowo ze strukturą badanej jednostki oraz systemem kontroli wewnętrznej w celu opracowania analizy ryzyka, strategii badania i  szczegółowego planu badania. Następnie biegły rewident przeprowadza zaplanowane procedury (szczegółowe badania transakcji i sald) dostosowując na bieżąco ich ilość i zakres do wyników już przeprowadzonych prac.

Efektem wykonanych prac jest opinia o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego, raport z przebiegu badania oraz (w miarę potrzeby) pismo poufne do Kierownictwa jednostki zawierające wykaz ewentualnych nieprawidłowości w systemie zarządzania, kontroli wewnętrznej i organizacji rachunkowości – w przypadku ich stwierdzenia.

Podczas badania sprawozdania finansowego, ale również już na etapie jego sporządzania, służymy naszą wiedzą i doświadczeniem oraz wspieramy klienta, przez co współpraca jest owocna i satysfakcjonująca dla obu stron.

Konfucjusz

Istota wiedzy polega na tym, by posiadając ją korzystać z niej

powrót

 

Kontakt

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 695 750 803. Oczekujemy na kontakt z Państwa strony. Zapraszamy również do kontaktu mailowego pod adresem: kbr-jedrzejewska@kbr-jedrzejewska.pl. 

powrót